Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.

Hỗ trợ nhà thầu

Thông qua nhiều chương trình khác nhau, chúng tôi mong muốn thu hút, phát triển và duy trì một lực lượng lao động hiệu quả luôn cung cấp các dịch vụ nước, điện và nước thải chất lượng cao cho khách hàng của chúng tôi.