Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Hỗ trợ nhà thầu

Thông qua nhiều chương trình khác nhau, chúng tôi mong muốn thu hút, phát triển và duy trì một lực lượng lao động hiệu quả luôn cung cấp các dịch vụ nước, điện và nước thải chất lượng cao cho khách hàng của chúng tôi.