Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Để thuận tiện cho khách truy cập trang web, Ủy ban Tiện ích Công cộng San Francisco (SFPUC), một cơ quan của Thành phố và Quận San Francisco, đã thêm tính năng dịch do Google Translate và GTranslate phát triển để hỗ trợ khách truy cập trang web hiểu thông tin trên trang web này bằng tiếng Anh. ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Google Translate và GTranslate cung cấp các bản dịch văn bản tự động trên máy tính nhưng không phải lúc nào cũng có thể cung cấp bản dịch chính xác. Không có bản dịch tự động nào là hoàn hảo hoặc được thiết kế để thay thế người dịch; kết quả là văn bản dịch có thể mất đi một số ý nghĩa ban đầu. Một số mục trên trang web, bao gồm hình ảnh chứa văn bản, video có chú thích, tài liệu PDF hoặc bản đồ có thể không được dịch và một số tính năng trên trang web có thể không hoạt động trong các phiên bản đã dịch.

SFPUC không đảm bảo tính chính xác của các bản dịch thông qua Google Dịch và GTranslate, và văn bản được dịch sẽ không được coi là chính xác. Văn bản chính thức trên trang web của SFPUC là phiên bản tiếng Anh. Văn bản được dịch được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và "sẵn có" mà không có bất kỳ bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào. Thành phố từ chối và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những thiệt hại hoặc mất mát dưới bất kỳ hình thức nào do việc sử dụng tính năng Google Dịch và GTranslate gây ra.