Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.
Trẻ em ra ngoài trong một chuyến đi ngắm chim

Học

Nước là một nguồn tài nguyên quý giá và chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để bảo tồn nước và bảo vệ những bãi biển xinh đẹp của chúng tôi.