Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả.
Chó được tắm bằng vòi hoa sen tiết kiệm nước

Tiết kiệm nước

Không bao giờ có đủ nước để lãng phí. Chúng tôi cung cấp các khoản tiền boa, giảm giá, ưu đãi và dịch vụ để giúp bạn tiết kiệm nước và tiền bạc.

Chung tôi cân sự giup đơ của bạn. Chúng tôi kêu gọi 2.7 triệu khách hàng ủng hộ lời kêu gọi hành động của Thống đốc Newsom để tự nguyện cắt giảm 15% lượng nước sử dụng của họ. Chúng tôi yêu cầu những người trong số các bạn có khả năng sử dụng nước tiết kiệm hơn để tránh lãng phí nước, tuân theo yêu cầu bảo tồn nướcvà sửa chữa rò rỉ kịp thời, nhanh chóng.


chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Chúng tôi đã thu thập tất cả các mẹo, tài nguyên và khoản giảm giá vào Hướng dẫn Tài nguyên Hạn hán.  

Cảm ơn bạn đã tiếp tục tiết kiệm nước. Cùng nhau, chúng ta có thể kéo dài nguồn cung cấp nước của mình trong thời kỳ khô hạn này.


Liên lạc với chúng tôi tại waterconservation@sfwater.org hoặc 415-551-4730.