Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.
Đứa trẻ nhặt một quả bí ngô

Làm thế nào bạn có thể giúp

Hãy đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ môi trường của chúng ta và bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá này.