Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.
Đứa trẻ nhặt một quả bí ngô

Làm thế nào bạn có thể giúp

Hãy đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ môi trường của chúng ta và bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá này.