Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Các cuộc họp và sự kiện

Kiểm tra lịch của chúng tôi để biết các lễ kỷ niệm, sự kiện giáo dục và các cuộc họp công cộng sắp tới.

Sắp tới

Xin lỗi, không có kết quả mà bạn tìm kiếm.

Tất Cả Sinh Hoạt

Lọc sự kiện theo:
Ngày
Tháng 12
Cuộc họp Tiểu ban Nước thải CAC
 • 12 tháng 2021 năm 05 30:XNUMX chiều
 • Ủy ban Utilites công cộng San Francisco
Tháng 19
Họp Ủy ban Tư vấn Công dân
 • 19 tháng 2021 năm 05 30:XNUMX chiều
 • Ủy ban Utilites công cộng San Francisco
Tháng 26
Cuộc họp Ủy ban SFPUC
 • 26 tháng 2021 năm 01 30:XNUMX chiều
 • Ủy ban Utilites công cộng San Francisco
Tháng 26
Cuộc họp của Tiểu ban Nước CAC
 • 26 tháng 2021 năm 05 30:XNUMX chiều
 • Ủy ban Utilites công cộng San Francisco
Tháng Hai 9
Cuộc họp Ủy ban SFPUC
 • Ngày 9 tháng 2021 năm 01, 30:XNUMX chiều
 • Ủy ban Utilites công cộng San Francisco
Tháng Hai 23
Cuộc họp Ủy ban SFPUC
 • Ngày 23 tháng 2021 năm 01, 30:XNUMX chiều
 • Ủy ban Utilites công cộng San Francisco
Mar 2
Tiểu ban Điện lực CAC
 • Ngày 2 tháng 2021 năm 05 30:XNUMX chiều
 • Ủy ban Utilites công cộng San Francisco
Mar 9
Cuộc họp Ủy ban SFPUC
 • Ngày 9 tháng 2021 năm 01 30:XNUMX chiều
 • Ủy ban Utilites công cộng San Francisco