Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả.

Cuộc họp Ủy ban SFPUC

  • 26 Tháng Mười
  • 1: 30 PM - 3: 30 PM
  • Ủy ban Tiện ích Công cộng San Francisco
  • Qua hội nghị từ xa
  • San Francisco, CA

Đây là cuộc họp thường kỳ theo lịch trình của Ủy ban Tiện ích Công cộng San Francisco (SFPUC). Trong trường hợp khẩn cấp COVID-19, phòng họp thường lệ, Tòa thị chính, Phòng 400, đóng cửa. Các ủy viên và nhân viên SFPUC sẽ triệu tập các cuộc họp của Ủy ban từ xa bằng hội nghị từ xa. Xin vui lòng xem chương trình họp để biết thêm thông tin về cuộc họp này.