Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Chúng tôi sẽ không thu thập thông tin cá nhân nào về bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi trừ khi bạn chọn cung cấp thông tin đó cho chúng tôi. Chúng tôi không cung cấp, chia sẻ, bán hoặc chuyển giao bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba.

Thông tin được thu thập và lưu trữ tự động

Chúng tôi phân tích các mẫu lưu lượng truy cập của người dùng trên cổng thông tin web của chúng tôi từ thông tin do trình duyệt của bạn tự động cung cấp khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Thông tin này bao gồm địa chỉ IP của máy tính hoặc mạng của bạn, ngày, giờ và trang bạn đã truy cập trên trang web của chúng tôi, trình duyệt và hệ điều hành của bạn và trang giới thiệu (trang web cuối cùng bạn đã truy cập trước khi nhấp vào liên kết đến trang web của chúng tôi) .

Chúng tôi sử dụng thông tin tổng hợp từ tất cả khách truy cập để đo lường hiệu suất máy chủ và cải thiện nội dung trang web của chúng tôi.

Đôi khi chúng tôi theo dõi các từ khóa được nhập vào công cụ tìm kiếm của chúng tôi để đo lường sự quan tâm trong các chủ đề cụ thể, nhưng chúng tôi không theo dõi những thuật ngữ mà một người dùng cụ thể nhập vào.

Chúng tôi sử dụng "cookie phiên" trong hoạt động của trang web. Những cookie này không thu thập thông tin cá nhân và biến mất sau khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi

Thông tin do bạn cung cấp

Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân của mình (chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, tên công ty hoặc câu hỏi) bằng cách điền vào biểu mẫu phản hồi trực tuyến tùy chọn của chúng tôi, thông tin đó có thể được chia sẻ với nhân viên và nhà thầu của Thành phố và Quận San Francisco nhằm mục đích trả lời của bạn câu hỏi hoặc cải thiện trang web này. Đôi khi, chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn thông tin và cập nhật về SFPUC. Bạn có thể chọn không nhận email không mong muốn bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ không cung cấp hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ công ty bên ngoài nào để sử dụng trong việc tiếp thị hoặc chào mời.

Liên kết đến các trang web khác

Ủy ban Tiện ích Công cộng San Francisco sử dụng liên kết và khả năng tìm kiếm để điều hướng thông tin có sẵn công khai từ hàng chục cơ quan không thuộc trang web của Ủy ban Tiện ích Công cộng San Francisco. Các chính sách và thủ tục bảo mật được mô tả ở đây không nhất thiết phải áp dụng cho các trang web đó. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ trực tiếp với các trang web này để biết thông tin về chính sách thu thập và phân phối dữ liệu của họ.

An ninh trang web

Chúng tôi giám sát lưu lượng truy cập mạng để xác định các nỗ lực trái phép để tải lên hoặc thay đổi thông tin hoặc gây ra thiệt hại cho trang web. Bất cứ ai sử dụng trang web này rõ ràng đồng ý với giám sát như vậy.