Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.
đứa trẻ tóc xoăn cầm quả bóng đá và uống nước từ chai nước

Lập kế hoạch cấp nước trong tương lai

Chúng tôi làm việc chăm chỉ để đảm bảo sẽ có đủ nước cho các thế hệ tương lai.

Mặc dù chúng tôi phục vụ nước uống một cách đáng tin cậy cho 2.7 triệu khách hàng của Bay Area, nhưng nguồn cung cấp nước của chúng tôi sẽ dễ bị tổn thương về lâu dài. Các vấn đề ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp tục đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chúng bao gồm biến đổi khí hậu toàn cầu, gia tăng dân số và các quy định sẽ làm giảm lượng nước chúng ta có thể sử dụng từ một số nguồn hiện tại của chúng ta.

Là những người quản lý tốt các nguồn tài nguyên mà chúng ta chăm sóc, chúng ta phải tìm ra những nguồn cung cấp nước mới. Việc tìm kiếm các nguồn nước mới là vô cùng phức tạp ở đây trong Khu vực Vịnh và phải mất hàng thập kỷ để lập kế hoạch và thiết kế. Chúng tôi đã làm việc trong nhiều năm và đã đưa các nguồn cung cấp nước mới lên mạng như nước ngầm, nước tái chế và tái sử dụng tại chỗ.

Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi đang làm việc để đảm bảo chúng tôi có đủ nước cho khách hàng trong 25 năm kể từ bây giờ.