Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.
Thương nhân nói chuyện với một khách hàng tại một cửa hàng xe đạp.

Tài trợ

Chúng tôi muốn giúp bạn tiết kiệm tiền trong khi tiết kiệm nước, giữ cho thành phố của chúng ta sạch sẽ và giúp quản lý nước mưa, vì vậy chúng tôi cung cấp nhiều khoản tài trợ cho người dân và doanh nghiệp.