Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.
Thương nhân nói chuyện với một khách hàng tại một cửa hàng xe đạp.

Tài trợ

Chúng tôi muốn giúp bạn tiết kiệm tiền trong khi tiết kiệm nước, giữ cho thành phố của chúng ta sạch sẽ và giúp quản lý nước mưa, vì vậy chúng tôi cung cấp nhiều khoản tài trợ cho người dân và doanh nghiệp.