Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.

Pagpapanumbalik ng Bioregional Habitat

Pangkalahatang-ideya

Pag-unlad ng mga site ng kompensasyon upang mapanatili, mapagbuti, ibalik o maitaguyod ang humigit-kumulang na 2,050 na ektarya ng katutubong tirahan mula sa mga pond at wetland hanggang sa serpentine at taunang mga damuhan at oak sa baybayin.

  • Simula sa Konstruksiyon: Spring 2016
  • Pagtatapos ng Konstruksyon: Spring 2024
  • Phase ng Proyekto: konstruksyon