Mga Aktibong Alerto

Magaganap ang gawaing gabi sa Mayo 26 - Hunyo 12 sa mga lansangan ng Minna at Mission (sa pagitan ng mga kalsada ng ika-6 at Mary). Ito ang mga nakaplanong proyekto sa pagpapabuti ng system ng tubig. Salamat sa iyong pasensya at suporta habang pinapahusay namin ang katatagan ng iyong sistema ng paghahatid ng tubig.

message Tingnan ang Mga Detalye

Paano Makakatulong?

Mga Programa at Pag-aaral

Pinapanatili ang supply ng Tubig at Diversifying
Mahalagang paghahanda

Ang mga emerhensiya at sakuna ay isang katotohanan sa California. Ang aming mga koponan ay nakatuon sa pagiging kaalaman at handa, at inaalok namin ang mga mapagkukunang ito upang matulungan ka ring maghanda.

Mga Mapa ng Baha

Alamin kung ang iyong pag-aari ay nasa peligro ng pagbaha sa isang pangunahing buhos ng ulan, alamin ang tungkol sa nauugnay na batas tungkol sa mga pagbubunyag ng pagbebenta ng pag-aari, at samantalahin ang aming mga programa upang matulungan kang maghanda at mabawasan ang mga epekto ng matinding pag-ulan sa iyong pag-aari.