Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.

Pagpupulong ng Komite sa Mamamayan ng Mamamayan

  • Enero 19, 2021
  • 5: 30 PM - 7: 00 PM
  • Komisyon sa Mga Public Utilities ng San Francisco
  • Sa pamamagitan ng teleconferensya
  • San Francisco, CA

Ito ay isang regular na naka-iskedyul na pagpupulong ng Citizens 'Advisory Committee. Ang mga pagpupulong ay bukas sa publiko at napapailalim sa korum. Dahil sa COVID-19, halos gaganapin ang mga pagpupulong. Mangyaring mag-refer sa agenda para sa mga detalye sa kung paano dumalo sa pagpupulong.