Mga Aktibong Alerto

Kung nakakaranas ka ng problema sa tubig, kuryente, o imburnal o serbisyo, tawagan ang aming 24 na oras na hotline sa 3-1-1 o (415) 701-2311 mula sa labas ng SF o mag-log on sa sf311.org. Matuto pa o suriin mga aktibong alerto sa serbisyo.

Huwebes, April 4, 2024

Abril 4
2024 Taunang Water Conservation Showcase (Libre, Bukas sa Pampubliko)
Ang Water Conservation Showcase ay libre sa publiko.

Tuesday, April 30, 2024

Abril 30
Hetch Hetchy Power: Residential Rate Update 2024
Ang mga bagong singil sa kuryente para sa mga customer ng Hetch Hetchy Power ay magkakabisa sa Hulyo 1, 2024.
  • Abril 30, 2024
  • Tuesday, April 30, 2024
  • Mag-zoom