Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Cơ sở Headworks mới

Giới thiệu chung

Là một phần của Chương trình Cải thiện Hệ thống Thoát nước (SSIP), SFPUC đang đầu tư hơn 3 tỷ USD để nâng cấp và hiện đại hóa Nhà máy Xử lý Đông Nam cũ nhằm giảm mùi hôi, chuẩn bị tốt hơn cho động đất và nước biển dâng, đồng thời đảm bảo hoạt động dự phòng và hiệu quả. Khi hoàn thành, nhà máy xử lý ô nhiễm nước thải lớn nhất của thành phố sẽ được chuyển thành một cơ sở phục hồi tài nguyên có mùi thơm hơn, trông đẹp hơn và hoạt động tốt hơn.

  • Khởi công xây dựng: Mùa xuân 2018
  • Kết thúc xây dựng: 2024
  • Giai đoạn dự án: Xây dựng