Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả.

O'Shaughnessy Dam Outlet Works Giai đoạn 1

Giới thiệu chung

Dự án này giải quyết những khiếm khuyết được tìm thấy trong các công trình đầu ra hiện có tại Đập O'Shaughnessy.

  • Khởi công xây dựng: Tháng Chín 2023
  • Kết thúc xây dựng: Tháng Sáu 2027
  • Chi phí: $ 21.21 triệu
  • Giai đoạn dự án: Lập kế hoạch