Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.

Van đường ống San Joaquin và Cải tiến lối vào an toàn

Giới thiệu chung

Để đảm bảo chúng tôi có thể tiếp cận các hầm van hiện có của mình một cách an toàn trên Đường ống San Joaquin, chúng tôi sẽ lắp đặt trục tăng áp và các van mới tại bốn vị trí chính trong hệ thống.

  • Khởi công xây dựng: Dự án A: tháng 2022 năm XNUMX
  • Kết thúc xây dựng: Dự án C: 2027
  • Chi phí: 95.3 triệu USD
  • Giai đoạn dự án: Lập kế hoạch