Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.

Cải thiện Hệ thống Nước Công viên Hoang dã Khu vực Sunol

Giới thiệu chung

Dự án này sẽ phát triển một hệ thống cung cấp và phân phối nước để thay thế hệ thống không hoạt động hiện tại tại Công viên Hoang dã Vùng Sunol của Quận East Bay Regional Park.

  • Khởi công xây dựng: Tháng Sáu 2021
  • Kết thúc xây dựng: 2022 Tháng Năm
  • Chi phí: $ 5.1 triệu
  • Giai đoạn dự án: Xây dựng