Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.

Thứ năm, Tháng tư 4, 2024

Tháng Tư 4
Triển lãm Bảo tồn Nước Thường niên năm 2024 (Miễn phí, Mở cửa cho Công chúng)
Triển lãm Bảo tồn Nước miễn phí cho công chúng.

Thứ ba, tháng 4 30, 2024

Tháng Tư 30
Hetch Hetchy Power: Cập nhật giá dân cư năm 2024
Giá điện mới dành cho khách hàng của Hetch Hetchy Power sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2024 năm XNUMX.
  • 30 Tháng Tư, 2024
  • Thứ ba, tháng 4 30, 2024
  • Zoom