Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả.

Cơ sở tiêu hóa chất rắn sinh học

Giới thiệu chung

Là một phần của Chương trình Cải thiện Hệ thống Thoát nước (SSIP), chúng tôi đang đầu tư hơn 2 tỷ USD để nâng cấp và hiện đại hóa Nhà máy Xử lý cũ Đông Nam (SEP) nhằm giảm mùi hôi, chuẩn bị tốt hơn cho động đất và nước biển dâng, đồng thời đảm bảo hoạt động dự phòng và hiệu quả . Khi hoàn thành, nhà máy xử lý ô nhiễm nước thải lớn nhất thành phố sẽ được chuyển thành cơ sở thu hồi tài nguyên có mùi thơm hơn, đẹp hơn và hoạt động tốt hơn.

  • Khởi công xây dựng: Tháng Tám 2019
  • Kết thúc xây dựng: Mùa hè 2026
  • Giai đoạn dự án: Xây dựng