Cảnh báo Hoạt động

Nếu bạn đang gặp sự cố dịch vụ hoặc trường hợp khẩn cấp về nước, điện hoặc cống rãnh, hãy gọi đến đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org. Tìm hiểu thêm hoặc đánh giá cảnh báo dịch vụ đang hoạt động.

Cơ sở tiêu hóa chất rắn sinh học

Giới thiệu chung

Là một phần của Chương trình Cải thiện Hệ thống Thoát nước (SSIP), chúng tôi đang đầu tư hơn 3 tỷ USD để nâng cấp và hiện đại hóa Nhà máy Xử lý cũ Đông Nam nhằm giảm mùi hôi, chuẩn bị tốt hơn cho động đất và nước biển dâng, đồng thời đảm bảo hoạt động dự phòng và hiệu quả. Khi hoàn thành, nhà máy xử lý ô nhiễm nước thải lớn nhất của thành phố sẽ được chuyển thành một cơ sở phục hồi tài nguyên có mùi thơm hơn, trông đẹp hơn và hoạt động tốt hơn.

  • Khởi công xây dựng: Tháng Tám 2019
  • Kết thúc xây dựng: Mùa hè 2028
  • Giai đoạn dự án: Xây dựng